Přeskočit na obsah

Realizace 2024

Beroun, novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

 • provedení zemních prací včetně venkovních úprav
 • zhotovení základů včetně základové desky
 • provedení izolace proti vodě
 • vyzdění hrubé stavby
 • zhotovení stropních železobetonových desek včetně věnců a schodiště
 • zhotovení střešní konstrukce
 • vyzdění příček
 • zhotovení kompletních rozvodů vody, odpadů, topení včetně podlahového vytápění
 • montáž obkladů a dlažeb
 • zhotovení kompletních elektroinstalací

Karlova Ves, vila

Rekonstrukce vily a domu pro hosty

 • montáž a demontáž lešení
 • zateplení stěn budovy – kompletní zateplovací systém polystyrénovými deskami o tloušťce 200 mm vč. povrchové úpravy silikonovou omítkou pro fasádu
 • úprava okenních otvorů
 • provedení izolací proti vodě na střeše
 • zhotovení měděných konstrukcí klempířských
 • dodání a montáž střešní šikmé krytiny s drážkováním ze svitků z měděného plechu
 • provedení obezdění kolem oken (z Ytongu) pro vložení okenice vč. kotvení

Zderaz, rodinný dům

Novostavba rodinného domu

 • demolice původního objektu
 • provedení zemních prací včetně venkovních úprav
 • zhotovení základů včetně základové desky
 • provedení izolace proti vodě
 • vyzdění hrubé stavby
 • zhotovení stropů ze stropních trámců včetně věnců a schodiště
 • montáž laťování
 • pokládka betonové střešní krytiny
 • dodávka a montáž střešních oken
 • zhotovení klempířských prvků z PREFA plechu

Třebestovice, rodinný dům

Zateplení fasády rodinného domu

 • montáž a demontáž lešení
 • zateplení obvodového pláště budovy šedým polystyrenem – kompletní zateplovací systém vč. povrchové úpravy silikonovou omítkou pro fasádu
 • dodávka a montáž venkovních parapetů z taženého hliníku

Rakovník, rodinný dům

Zateplení fasády rodinného domu

 • montáž a demontáž lešení
 • zateplení dvou stěn budovy šedým polystyrenem – kompletní zateplovací systém vč. povrchové úpravy silikonovou omítkou pro fasádu
 • dodávka a montáž venkovních parapetů z taženého hliníku

Rakovník, bytový dům

Úprava vstupů bytového domu

 • demontáž původního schodiště
 • betonáž schodišťové konstrukce
 • osazení schodišťových prvků
 • pokládka protiskluzné dlažby
 • montáž pozinkového zábradlí

Neratovice, rodinný dům

Realizace venkovních prací

 • demontáž původního přístřešku
 • demontáž původního oplocení
 • zhotovení nového plotového zdiva
 • pokládka zámkové dlažby a obrubníků

Hostouň, rodinný dům

Novostavba dvojgaráže

 • demolice původní opěrné zdi
 • vybagrování zářezu pro stavbu garáže
 • zhotovení opěrných zdí
 • vyzdění obvodového zdiva
 • zhotovení stropní konstrukce včetně věnců
 • montáž podhledu sádrokartonových konstrukcí
 • realizace elektroinstalací včetně kamerového a zabezpečovacího systému
 • zhotovení vnitřních omítek
 • zhotovení betonových podlah
 • zateplení střešní konstrukce
 • zhotovení dvojité hydroizolace na střešní konstrukci včetně klempířských prvků
 • zateplení obvodového pláště garáže

Kolešovice, rodinný dům

Realizace půdní vestavby včetně výměny střešní krytiny

 • demontáž původní krytiny plechové
 • demontáž původních tesařských prvků – stropní trámy a laťování
 • montáž nových stropních trámů a laťování
 • pokládka nové plechové krytiny
 • dodávka a montáž střešních oken
 • realizace klempířských prvků z pozinkovaného plechu
 • pokládka dvouvrstvé podlahové konstrukce z OSB desek
 • realizace sádrokartonových podhledů
 • realizace rozvodů odpadu a vody
 • provedení rozvodů vytápění včetně dodávky otopných těles
 • montáž vnitřních obkladů a dlažeb

Pavlíkov, bytový dům

Zateplení bytového domu včetně omítky

 • montáž a demontáž lešení
 • okopání obkladu kolem domu
 • zateplení stěn budovy – kompletní zateplovací systém vč. povrchové úpravy silikonovou omítkou pro fasádu a mozaikou pro sokl
 • zhotovení hydroizolace balkónu
 • dodávka a montáž venkovních parapetů
 • demontáž a zpětná montáž hromosvodu

Městečko, rodinný dům

Rekonstrukce rodinného domu

 • demontáž dřevěné stropní konstrukce
 • podříznutí zdiva proti vzlínající vlhkosti
 • provedení izolace proti vodě
 • zateplení podlah polystyrénovými deskami
 • zateplení stropů minerální vlnou
 • realizace sádrokartonových podhledů
 • zhotovení vnitřních vápenosádrových omítek
 • provedení rozvodů podlahového vytápění
 • realizace rozvodů odpadu a vody
 • montáž elektrických rozvodů
 • montáž vnitřních obkladů a dlažeb

Zderaz, rodinný dům

Realizace základové desky pro umístění plechového přístřešku

 • provedení zemních prací
 • zhotovení základové desky

Milíčov, rodinný dům

Rekonstrukce rodinného domu včetně realizace venkovního schodiště

 • zhotovení stropní desky ze železobetonu
 • montáž a demontáž lešení
 • úprava okenních otvorů bouráním
 • dodávka a montáž překladů a příček
 • realizace venkovního betonového schodiště
 • zateplení stěn budovy – kompletní zateplovací systém vč. povrchové úpravy silikonovou omítkou pro fasádu a mozaikou pro sokl