Přeskočit na obsah

Realizace 2017

Rakovník, Tyršova 157

Štuková omítka + nátěr fasády – přední část domu

Hostivice, Oprava a dispoziční řešení 1PP objektu IV.A. CSMS Hostivice

Stavební opravy v 1PP objektu IV.A. CSMS Hostivice. Cílem je změna dispozice v současné době nepoužívaného 1.PP stávajícího objektu IV.A., které bude sloužit jako sklad. V objektu jsou prováděny stavební práce, bourací práce, sanační práce, výměna elektroinstalace, rozvody ÚT, dále proběhne montáž nové nájezdové rampy a schodů z ocelové pozinkované konstrukce 

Rakovník, Havlíčkova 256

Zhotovení fasády dvora, kompletní oprava dvorní fasády domu, oprava štítu domu, provedení injektáže obvodového zdiva

Rakovník, Luženská 2243-2244

Zateplení fasády, zateplení soklu domu, rekonstrukce lodžií, rekonstrukce podlah vstupů, dodávka a montáž zábradlí

Hostivice, MS Praha – oprava objektu

Provedení oprav a prodloužení životnosti objektu VI. v areálu CSMS Hostivice: terénní úpravy, základové konstrukce, zámečnické konstrukce, klempířské konstrukce, provedení nové elektroinstalace

Rakovník, Odbor dopravy

Zhotovení nové fasády, zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, rekonstrukce rozvodů, provedení izolací proti zemní vlkosti, stavební úpravy dvou místností v 1. NP

Rakovník, ul. Palackého

Pronájem lešení včetně montáže a demontáže

Kladno, Anglická 2318

Zhotovení fasády, zateplení obvodového pláště, povrchová úprava soklu, provedení okapového chodníku, oplechování atiky + parapetů, demontáž stávajících zábradlí, zhotovení a montáž zábradlí

Hředle, budova Obecního úřadu

Zhotovení nové fasády včetně vnější úpravy podél obvodových stěn, zhotovení odvodu dešťové vody, úpravy zabraňující pronikání vody do objektu, doplnění vodotěsné izolace

Rakovník, Keramiků

Zhotovení zimní zahrady

Rakovník, ISŠ Jirkov – pronájem shozů suti GEDA

Pronájem shozů suti GEDA

Příčina, Příčina 98

Zateplení rodinného domu

Rakovník, Ottova 2567

Oprava a zateplení šítu

Rakovník, Tyršovo koupaliště

Realizace stavebních prací – opravy a doplnění stávajících komunikací a objektů, výstavba nových objektů a prvků drobné architektury, doplnění části oplocení, dodávka nového veřejného osvětlení a prvků městského miliáře

Ruda, MŠ – přístavba vč. zateplení

Přístavba části MŠ, zateplení celého objektu (zateplení fasády, stropu), výměna oken, výměna zdroje vytápění – 2x tepelné čerpadlo vzduch-voda